കവിതകള്‍


മനസ്സിന്‍റെ ശ്രീകോവിലില്‍ നിനക്ക് ഞാന്‍ കൊട്ടാരം തീര്‍ത്തു

ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയിലും അര്‍പ്പിച്ചു സ്നേഹത്തിന്‍ പൂച്ചെണ്ടുകള്‍

നിനക്കു വേണ്ടി തുടിച്ചു  എന്‍ ഹൃദയം

നിനക്ക് വേണ്ടി എന്‍ ശ്വാസം മുരളികയൂതിNo comments:

Post a Comment